Mail clients

‘t Is been a while since I spoke of technology, but a lot has changed. With the new Gmail interface out, let’s discuss email for a while. I’ve been using Zoho.eu (Zoho hosted in Europe, seems like a parallel implementation in order to be free of the American state having free access) for a number of years now, with great delight. Their web interface is modern (conversation view!), they have both IMAP/CalDAV/CardDAV and Exchange Activesync, and I have never had an issue with mail delivery or receiving.

Have you noticed how email clients have moved online but on phones, which most of us use more and more for email, we still use clients? In fact, on phones everything is being appified, it almost seems that nobody uses the browsers anymore! Of course, websites are fatter and fatter, and mobiles don’t like that, so an app that interfaces through an API is much easier on the loading times and data usage, and app publisher get to snoop on you as a nice side-effect!

Anyway, email clients. Actually, first encryption. De-googlifying myself, I’ve toyed with the idea of GPG encryption for years, while at the same time realizing I will never ever be able to get others to use it. In particular because everybody uses webmail nowadays. There is Mailvelope, and GPG javascript has seen development by the fair people at Protonmail, but it seems to me we’re still quite a ways from mom-and-pop-proofing ubiquitous encrypted email. Que Autocrypt, a protocol that will do away with complicated key-sharing issues and send them along with the first message to a person. This creates end-to-end encryption similar to Whatsapps: unless at the moment of key exchange a snooper has access, all future communication is safe (the content of your email that is). Provided your client supports Autocrypt, you have to do exactly nothing (except transfer your own key to the devices you use that email address on). Well, unless you use webmail clients. The protocal uses email headers to negotiate the keys, which are typically not available from a webmail client. Mailvelope developers are keen to add the functionality but this is a pretty severe obstacle.

So, in order to anticipate using Autocrypt, I decided to try how good-old Thunderbird has held up. Well, it’s old, as we know it does not receive much attention, but it’s not bad either. It does IMAP, with a plugin also CalDAV and CardDAV, and another plugins gives you Conversation View. It can be a bit slow, and I do not have a lot of email (I save important messages to disk, and generally delete). I tried out KMail too, and while it also supports eveything (through Kontact it bundles various KDE PIM apps into a suite) it requires a much more elaborate setup. Each calender separately like Thunderbird, but also IMAP is separate from SMTP is separate from what it calls ‘identities’, so after entering eveything in different panels in different areas you have to string them together under one identity. Oh and by default all new (read or unread) mail in any folder will give a notification. And deleting mail (or drafting, or sending) will by default put mails in a local folder, not the folder associated to the account you’re sending from (SMTP and IMAP being separate concepts to KMail and all). Also, the grouping of messages by title is not across folders and a workable but ultimately poor impression of Conversation View. Ah, and although I do not use it yet, no Autocrypt support yet. In other words, I have set up KMail for the last time ;) Birds of Thunder next time.

What’s also funny is how Windows Phone supports CalDAV/CardDAV by default (if you pretend to use iCloud and then change the server) whereas Android requires you to install seperate non-Google apps to sync your stuff. Googles own account is priviledged. What, Android? Yes, I’ve turned (partially) to the dark side. But I flashed on LineageOS and mostly use F-Droid. It’s still not as easy to use as Winphone. Delta Chat is a fun implementation of Autocrypt by the way, it implements email as a Whatsappy chat alternative and uses Autocrypt for it’s end-to-end encryption. Android only however :/

Bicycles in zero-G

It can’t work, as shown in this video. Balancing and steering are in exact opposition in zero gravity. Whaddayaknow. By the way, the video also shows nicely why you need space for turning on bicycle lanes: in order to lean you need extra breadth, and the sharper the turn, the more the lean and thus breadth and thus a wider lane. Something that non-cycling countries have yet to discover when they put in those narrow and twisty bike paths.

Er is nog meer mis

… met Nederlanders. Ja sorry dat ik weer zeur, maar je weet hoe het is met problemen: pas als je ze hebt dan maak je je er druk om. Mijn partner probeert een baan te zoeken en dat valt wat tegen. Een persoon van een recruiter leerden we dat haar branche (van opleiding) inderdaad wat gesloten is: ze zoeken vaak zelf uit een bepaalde bron mensen. Daar waren wij al achter: “Wageningen Universiteit” lijkt een vereiste bovenop het specialisme.

Twee NRC artikelen over een zelfde soort fenomeen: de ‘groep’. ‘Ollanders. En mensen die er niet ‘Ollands uitzien, zich wat anders gedragen of kleden wegens een andere moedercultuur, of een naam hebben die niet Piet of Linda is. Nou ja,Wendy is dan weer wel Nederlands genoeg… In Groningen hadden buitenlandse studenten er onlangs een beetje genoeg van en probeerden wat aandacht te krijgen voor die iets-te-trots-op-het-gelijkstellen-van-ongemanierdheid-met-directheid. Er zit natuurlijk een verschil tussen die twee, maar dat zul je de meeste Nederlanders nooit horen zeggen. Zelf maak ik met ook wel een beetje schuldig aan oorlogsgrappen jegens Duitsers. Moeten ze maar tegen kunnen, toch? Vervelender is het wanneer je die kliekvorming bekijkt, onder studenten het sterkst bij de studentenverenigingen, en zoals vermeld veel minder sterk bij de studieverenigingen. Ook als Nederlander heb ik die geaccepteerde kliekvorming altijd maar vreemd en eigenlijk ongewenst gevonden. Het is een soort stamvorming, maar was dat nou niet juist iets waar we wat verlichter mee om moesten gaan?

Die Assmaa uit het eerste artikel sloot wel aardig af: aangenomen omdat ze met haar Arabisch de Arabisch-talige clienten kon helpen, maar dan weer niet zo lekker zou liggen bij de Nederlanders. Beide zou je het kliekjes kunnen noemen. Je ziet hoe lastig het is in eigenlijk de meest alledaagse omstandigheden tussen die kliekjes te bewegen. En je ziet hoe geaccepteerd dat is.

Die acceptatie ervan is dus het probleem. In de comfortzone van je kliek blijven is een primitieve gewoonte, waar we maar eens vanaf moeten. Het is allemaal niet zo eng, mensen met een ander voorkomen of accent. Maarja, zelfs onder studenten, ooit een groep die je verlicht genoemd zou kunnen hebben, kliekvorming juist betekent dat je toegang krijgt tot ‘s lands invloedrijkste netwerken. Dat kan toch eigenlijk niet?

Nederland is ongeëmancipeerd

… en niet geschikt voor kinderen. , wat? Ja, Nederland is niet geëmancipeerd.

Hoe kom ik hierbij? Naar aanleiding van dingen die ik de laatste jaren lees en hoor over kinderopvang, school, het ontbreken van vaderschapsverlof, het bizar korte moedersschapsverlof, de bizar dure en toch overwegend beschamend ondermaatse kinderopvang…

Afgelopen weekend vertelden vrienden uit Noorwegen dat keuze van de Nederlandse vrouw om als nergens anders in het Westen zo weinig te werken waarschijnlijk geen vrije keuze is, gemotiveerd door een gevoel van vrijheid of iets dergelijks, maar gewoon een ouderwetse notie van genderongelijkheid reflecteerd. Ik dacht niet geheel zonder eigenbelang aan het nagenoeg ontbrekende vaderschapsverlof en toen viel er een kwartje: omdat de man niet in kan springen, moet dus de vrouw dat doen in Nederland. En van uitstel (van carriere omwille van de kinders) komt afstel: die inkomensachterstand ten opzicht van de man komt zelden meer goed. Zo bekeken klopt het opeens: vrouwen zijn hier helemaal niet vreemd vaak tevreden met een klein baantje erbij, maar ze kunnen niet anders omdat we hier, in tegenstelling tot standaardvoorbeeld Zweden, weinig ouderschapsverlof hebben, en al helemaal niets voor de vader.

De VPRO blijkt precies een podcast te hebben over de samenloop van al deze onderwerpen: Opgejaagd. Hier verteld een uit Zweden afkomstige en in Nederland wonende vrouw met kinderen over haar ervaringen met de kinderopvang en school, en hoe schril het contrast is met haar vaderland. Het gaat ook over hoe ondermaats die opvang en school sowieso is in vergelijking met Zweden. Al met al eigenlijk een droevig plaatje, iets waarvoor ik me begin te realiseren dat we ons diep moeten schamen. Tezamen met mijn vorige bericht zie ik bijna geen redenen om niet naar Zweden te verhuizen.

Hier het artikel uit de podcast bij de NRC.

The Scam Industry

With the controversy over the illegal data gathering of Facebook and Cambridge Analytica, and of course the abuse of it by the latter, Bloomberg has a nice bit of reporting on an not-so-underground scammer conference. Read how exactly this underbelly of big data advertising works. As a conference attendee notes:

They [Facebook] go out and find the morons for me.

Indeed.

Update: Even more reasons not to have any social media presence: a Guardian journalist shows in detail what was collected about him.

Keep Your Identity Small

An old link that I have been meaning to post for more than half a decade I guesstimate: Keep Your Identity Small by Y-Combinators Paul Graham. Basically, opinions will get in your way, are in practice quite irrelevant and can easily cause friction if held very strongly during interactions with other, so why bother? Of course, no identity, no opinions are both not possible and not desirable, but I certainly agree that a cost-benefit analysis of all that has entered ones backpack could improve matters. How can you make your ideas work for you, for the better?